Meditatsiooniliigid

Üks viis meditatsiooni tõlgendada on teha seda läbi tiibetikeelse vaste Gom, mis ütleb, et see on keha, energia ja meele tõeline tundmine.

Meditatsioone saab laias laastus jagada kolmeks: kehameditatsioon, kõnemeditatsioon ja meelemeditatsioon.

Meditatsiooniliike on kümneid, aga võib-olla isegi sadu või tuhandeid. Kuna täna on meditateerimine populaarne tegevus, peetakse meditatsiooniks väga erinevaid tegevusi. Vähestel neist on aga oma juured ja õpetusliinid.

Algajail meditatsioonihuvilistel oleks mõistlik esialgu alustada oma meditatsioonipraktikaid mõne kogenud praktiseerija või õpetaja juures, kes oskab natuke seletada lahti ka meditatsiooni tausta ja oskab aidata, kui tekivad küsimused või kui esmased kogemused vajavad toetust.

Kõnemeditatsioon

Tähelepanu hoidmine oma kõnel, sõnadel, nende väljaütlemisel. Lihtne jäligmismeditatsioon, sobib ka algajaile.

Meele rahustamise meditatsioonid

Selle meditatsiooniliigi eesmärgiks on oma mõtete peatamine, meeletühjuse seisundi esilekutsumine.

Meelemeditatsioonid

Meele meditatsioonideks võib laiemalt pidada kõiki neid meditatsiooniliike, kus tegeletakse ka mõtete analüüsimise või peatamisega, emotsioonide jälgimisega, konstentratsiooni hoidmisega.

Liikumismeditatsioon

Paljud joogaliigid kasutavad seda meditatsioonitehnikat, aga siia alla kuuluvad ka teadlik kõndimine, jooksmine vms kehaline tegevus.

Mindfulnes ehk tähelepanelikkuse meditatsioon

Selle  meditatsiooniliigi eesmärgiks on hoida oma meel, tähelepanu tegevusel, millega hetkel tegeleme. Olgu selleks kas autoga sõitmine, nõude pesemine, aknast välja vaatamine. Taolist meditatsiooni on võimalik rakendada pea igas olukorras ja see on hea viis meditatsiooniga algust teha.

Häälemeditatsioon

Häälemeditatsioon seondub ennekõike häälikute või silpide lausumisega, teisisõnu mantrate või häälikute häälimise või mantrate/loitsude laulmisega.

Hingamismeditatsioon

Hingamismeditatsioonis hoitakse tähelepanu hingamisel, kusjuures hingamisharjutused võivad olla väga erinevad. Hingamismeditatsioonide puhul on hea, kui harjutused on kätte näidanud mõni praktiseeriv mediteerija või õpetaja.